Information angående Kv. Kärleken i Värnamo

Publiserad: 31 Oct, 2016 | av Joakim Dicker

Information till samtliga boende och övriga hyresgäster inom området Kärleken Nivika Fastigheter har påbörjat markarbetet för att bygga bostäder inom området för kv. Kärleken i Värnamo. Vi kommer att bygga 48 lägenheter i första etappen och nedan finns en ritning på hur det kommer att se ut. Under byggperioden måste vi stänga av delar av området (2) så att obehöriga inte kan komma in . . .

Läs mer

Ytterligare fastighetsförvärv på Bredasten i Värnamo

Publiserad: 14 Oct, 2016 | av Joakim Dicker

Utöver Wemo-fastigheten som vi skrev om förra veckan, förvärvades även fastigheten där Separett har sin verksamhet på Bredasten i Värnamo. Separett är ett företag som jobbar med toalettlösningar för fritidshus och även Separett kommer fortsatt hyra hela fastigheten av oss. Mer information om fastigheten finner du här  . . .

Läs mer

Nivika förvärvar mer på Bredasten i Värnamo

Publiserad: 07 Oct, 2016 | av Joakim Dicker

Nya fastighetsförvärv blev klara under veckan. En av fastigheterna vi förvärvat är Wemo's anläggning på Bredasten i Värnamo. Wemo är ett företag som jobbar med robot-system och automation för tillverkningsindustrin och de kommer fortsatt hyra hela fastigheten av oss. Mer information om fastigheten finner du här   . . .

Läs mer