OM NIVIKA

Nivika är ett privatägt kassaflödes­drivet fastighets­bolag med hjärtat i Småland. Vi bildades år 2000, och har sedan dess byggt, förädlat och förvaltat fastigheter i Värnamo-, Jönköping- och Växjöområdet med våra hyresgäster i fokus. Idag äger vi ett hundratal fastigheter, främst i Värnamo, Jönköping och Växjö, men vi har även etablerat oss mer och mer längs västkusten och även på det småländska höglandet. Nivika Fastigheter finns därmed även i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Helsingborg. Orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Vi strävar efter att ha en mycket hög standard på de fastigheter och lokaler vi äger och är en stolt hyresvärd till ett stort antal företag och privatpersoner. Vår främsta målsättning är att ha exceptionellt nöjda hyresgäster. Med stark lokal närvaro och korta beslutsprocesser gör vi oss till en mycket konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Vi arbetar även kontinuerligt för att vara en drivande aktör framåt för att bli ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet är ett naturligt inslag i vår verksamhet och vi strävar efter att vara ett av de ledande fastighetsbolagen i vår region i arbetet mot den globala uppvärmningen. Framöver siktar vi mot att nå fler konkreta resultat i allt från byggande till förvaltning.

Vår ambition är att fortsätta vår starka tillväxt och med ett mål om att nå 12 mdkr i fastighetsvärde år 2025.

nivika projekt

PÅGÅENDE OCH FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Inom ramen för Nivikas projektverksamhet ryms nybyggnation på våra byggrätter samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter. Dessutom utförs miljöförbättrande åtgärder av befintligt fastighetsbestånd.

Se våra projekt

Finansiell kalender

2021-10-21

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep – 31 aug 20/21

2021-11-04

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 november 2021.

Läs mer ›

2021-11-04

Extra bolagsstämma nr.2 2021-11-04

Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma nr 2.

Läs mer ›

2021-11-22

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för perioden 1 sep 2020 – 31 aug 2021 

2022-01-27

DELÅRSRAPPORT Q1 21/22

Delårsrapport för perioden 1 sep – 30 nov 2021 

2022-04-28

DELÅRSRAPPORT Q2 21/22

Delårsrapport för perioden 1 sep 2021 – 28 feb 2022 

2022-07-07

DELÅRSRAPPORT Q3 21/22

Delårsrapport för perioden 1 sep 2021 – 31 maj 2022

2022-10-27

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Delårsrapport för perioden 1 sep 2021 – 31 maj 2022

DEC 2022

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för perioden 1 sep 2021 – 31 aug 2022 

Pressmeddelanden

Här nedan kan hittar du våra senaste pressmeddelanden. Är du ute efter finansiell information och våra senaste rapporter hittar du dem under finansiell rapport.

Finansiell information

Grönt ramverk och hållbarhet

Nivika Fastigheter har som ett led i det finansiella hållbarhetsarbetet upprättat ett grönt ramverk för framtida finansiering, som skapar förutsättningar att emittera gröna obligationer och att ta upp gröna lån. Det gröna ramverket har utformats tillsammans med SEB och Danske Bank enligt ”Green Bond Principles” framtagna av ICMA (International Capital Market Association). Ramverket har utvärderats av CICERO Shades of Green, som oberoende tredje part. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har fått en ”Medium Green” bedömning från CICERO Shades of Green


Grön obligation

Här finner du information om våra obligationer. Obligationerna utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera vår kapitalstruktur.

VAR FÖRST MED ATT TA DEL AV DET SENASTE!

Genom att registrera här får du ta del av våra pressreleaser och finansiell information direkt när de släpps.

Styrelse

Elisabeth Norman (född 1961)

Ordförande sedan 2017

Entreprenör inom fastighetsbranschen. Styrelseledamot i Cibus Nordic Real Estate samt ett antal andra fastighetsrelaterade företag. Äger 0,01% av rösterna och 0,05% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ) genom Salnecke Slott AB. Utbildning: Fil.kand från Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Håkan Eriksson (född 1962)

Styrelseledamot sedan 2008

Styrelseledamot i Skandiakonsult AB och Ferronordic Machines AB, med flera. Äger 25,0% av rösterna och 19,9% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ) genom Planch AB. Utbildning: Civilekonom från Luleå Universitet.


Beroende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Benny Holmgren (född 1961)

Styrelseledamot sedan 2016

Huvudägare och VD för Holmgrens Group AB. Äger 18,9% av rösterna och 15,0% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ) via Holmgren Group AB och Pollock Invest AB.


Beroende i förhållande till större aktieägare
Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Viktoria Bergman (född 1969)

Styrelseledamot sedan 2018

Medgrundare och ägare av Nivika. Äger 50,0% av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 31,0% av rösterna, och 21,0% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ). Utbildning: Civilekonom från Växjö Universitet.


Beroende i förhållande till större aktieägare
Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Santhe Dahl (född 1954)

Styrelseledamot sedan 2020

Delägare och styrelseordförande för Vida Group med dotterbolag. Äger 21,2% av rösterna och 19,4% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ) genom Santhe Dahl Invest AB.


Beroende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Thomas Lindster (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2020

Styrelseledamot i Danske Bank Jönköping och Guldpegg Invest AB. Äger inte aktier i Nivika Fastigheter AB (publ). Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Växjö.


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Anna Carendi (född 1977)

Styrelseledamot sedan 2021

Grundare och ägare till Diya Consulting. Ansvarar för att säkerställa fokus på ESG (Environmental, Social and Governance). Äger inga aktier i Nivika Fastigheter AB (publ). Utbildning: Civilekonom från Linköpings Universitet.


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning

Företagsledning

Niclas Bergman

VD

Grundare av koncernen och nuvarande VD för Nivika Fastigheter AB (publ). Äger 50,0% av aktierna i Värnanäs AB, som i sin tur äger 31,0% av rösterna, och 21,0% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ).

Kristina Karlsson

CFO / IR, vVD

Civilekonom utbildad på Växjö Universitet. Innehar inga övriga uppdrag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Medlem i ledningen av Rosti GP AB och Rosti Group AB med dotterbolag. Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 B-aktier (privat eller genom bolag).

Jerry Johansson

Förvaltningschef

Innehar inga övriga uppdrag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Regionchef och projektchef i Elajo-koncernen. Aktieinnehav i Bolaget: 95 000 B-aktier (privat eller genom bolag).

Ledningsgrupp

Martin Svensson

Uthyrningschef

Mats Andersson

Projektledare

Jan Abrahamsson

Kontors/Driftchef

Kent Liljegren

Driftchef

Stefan Angeskog

Fastighetschef

Patrik Eklund

CEO Husgruppen

INVESTERA I NIVIKA

Nivika är ett bolag med fokus på trygghet, stabilitet och hållbarhet. Vi riktar in oss på långsiktigt ägande med en investeringsstrategi som bygger på att vara flexibel och anpassningsbar till fastighetsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av både fastighetsförvaltning, byggnation och fastighetsförvärv. Där såväl privata som kommersiella kunders intressen tas tillvara.

Vårt mål är att vara ett av de ledande privatägda fastighetsbolagen i Jönköpings län, och att fortsätta växa inom vårt marknadsområde. Med hållbarhet som en integrerad del i vår strategi och vårt dagliga arbete.

IR KONTAKT

Kontakta Kristina för information om möjliga samarbeten och investeringar.


Kristina Karlsson

CFO / IR


+46 70-614 20 20

kristina@nivika.se