nivika börsnotering

Handel på Nasdaq Stockholm
inleddes den 3 december

2021-12-03

Läs mer

OM NIVIKA

Nivika är ett noterat fastighets­bolag med hjärtat i Småland. Vi bildades år 2000, och har sedan dess byggt, förädlat och förvaltat fastigheter i Värnamo-, Jönköping- och Växjöområdet med våra hyresgäster i fokus. Idag äger vi ett hundratal fastigheter, främst i Värnamo, Jönköping och Växjö, men vi har även etablerat oss mer och mer längs västkusten och även på det småländska höglandet. Nivika Fastigheter finns därmed även i Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Helsingborg. Orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

Vi strävar efter att ha en mycket hög standard på de fastigheter och lokaler vi äger och är en stolt hyresvärd till ett stort antal företag och privatpersoner. Vår främsta målsättning är att ha exceptionellt nöjda hyresgäster. Med stark lokal närvaro och korta beslutsprocesser gör vi oss till en mycket konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Vi arbetar även kontinuerligt för att vara en drivande aktör framåt för att bli ett mer hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet är ett naturligt inslag i vår verksamhet och vi strävar efter att vara ett av de ledande fastighetsbolagen i vår region i arbetet mot den globala uppvärmningen. Framöver siktar vi mot att nå fler konkreta resultat i allt från byggande till förvaltning.

Vår ambition är att fortsätta vår starka tillväxt och med ett mål om att nå 12 mdkr i fastighetsvärde år 2025.

nivika projekt

PÅGÅENDE OCH FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT

Inom ramen för Nivikas projektverksamhet ryms nybyggnation på våra byggrätter samt utveckling och förädling av befintliga fastigheter. Dessutom utförs miljöförbättrande åtgärder av befintligt fastighetsbestånd.

Se våra projekt

Finansiell kalender

2022-01-27

DELÅRSRAPPORT Q1 21/22

Del√•rsrapport f√∂r perioden¬†1¬†sep ‚Äst30¬†nov 2021¬†

G√• till v√•ra rapporter ¬Ľ

2022-04-28

DELÅRSRAPPORT Q2 21/22

Del√•rsrapport f√∂r perioden¬†1¬†sep¬†2021¬†‚Äst28¬†feb¬†2022¬†

G√• till v√•ra rapporter ¬Ľ

2022-07-07

DELÅRSRAPPORT Q3 21/22

Del√•rsrapport f√∂r perioden¬†1¬†sep 2021 ‚Äst31¬†maj¬†2022

G√• till v√•ra rapporter ¬Ľ

2022-10-27

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Del√•rsrapport f√∂r perioden 1 sep 2021 ‚Äď 31 aug 2022

2022-12-02

ÅRSREDOVISNING

√Örsredovisning f√∂r perioden¬†1 sep 2021¬†‚Äď 31 aug 2022¬†

2023-01-26

DELÅRSRAPPORT Q1 22/23

Del√•rsrapport f√∂r perioden 1 sep ‚Äď 30 nov 2022¬†

2023-04-27

DELÅRSRAPPORT Q2 22/23

Del√•rsrapport f√∂r perioden 1 sep 2022 ‚Äď 28 feb 2023¬†

2023-07-06

DELÅRSRAPPORT Q3 22/23

Del√•rsrapport f√∂r perioden¬†1¬†sep 2021 ‚Äst31¬†maj¬†2022

2023-10-26

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Del√•rsrapport f√∂r perioden 1 sep 2022 ‚Äď 31 maj 2023

Pressmeddelanden

H√§r nedan kan hittar du v√•ra senaste pressmeddelanden. √Ąr du ute efter finansiell information och v√•ra senaste rapporter hittar du dem under finansiell rapport.

Finansiell information

Grönt ramverk och hållbarhet

Nivika Fastigheter har som ett led i det finansiella h√•llbarhetsarbetet uppr√§ttat ett gr√∂nt ramverk f√∂r framtida finansiering, som skapar f√∂ruts√§ttningar att emittera gr√∂na obligationer och att ta upp gr√∂na l√•n. Det gr√∂na ramverket har utformats tillsammans med SEB och Danske Bank enligt ‚ÄĚGreen Bond Principles‚ÄĚ framtagna av ICMA (International Capital Market Association). Ramverket har utv√§rderats av CICERO Shades of Green, som oberoende tredje part. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, har f√•tt en ‚ÄĚMedium Green‚ÄĚ bed√∂mning fr√•n CICERO Shades of Green


Grön obligation

Här finner du information om våra obligationer. Obligationerna utgör ett komplement till bankfinansiering och används för att optimera vår kapitalstruktur.

VAR F√ĖRST MED ATT TA DEL AV DET SENASTE!

Genom att registrera här får du ta del av våra pressreleaser och finansiell information direkt när de släpps.

Styrelse

Elisabeth Norman (född 1961)

Ordförande sedan 2017

Utbildning: Fil.kand från Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.

√Ėvriga uppdrag:‚ÄĮStyrelseordf√∂rande i‚ÄĮAktiebolaget Enk√∂pings Hyresbost√§der, Styrelseledamot i
Björnrike Syd AB, Björnrike Syd Holding AB, Björnrike Syd Hotellfastighets AB, Björnrike Syd Lift AB, Björnrike Syd Utvecklings AB, Bygg Partner i Dalarna Aktiebolag, ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ), Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Salnecke Slott AB och Sveriges Allmännytta AB.
Aktieinnehav i Bolaget: 20‚ÄĮ000 B-aktier‚ÄĮ(privat eller genom bolag).


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Håkan Eriksson (född 1962)

Styrelseledamot sedan 2008

Utbildning: Civilekonom från Luleå Universitet.

√Ėvriga uppdrag: Styrelseledamot i DIAKRIT AB, DWG Sweden AB, Ferronordic AB, JOHECO AB, Planch F√∂rvaltning AB, Skandinavkonsult Holding
 i Stockholm AB, Skandinavkonsult i Stockholm Aktiebolag och WineFinder AB. Styrelsesuppleant i Ferronordic Germany Holding AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 3 233 600 A-aktier och 808 354 B-aktier (privat eller genom bolag).


Beroende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Benny Holmgren (född 1961)

Styrelseledamot sedan 2016

√Ėvriga uppdrag: Styrelseordf√∂rande i Belimama Care Holding AB, Flodin Holding i J√∂nk√∂ping AB, Flodin IT AB, Flodin Rekrytering & Bemanning AB, Gallerians L√§karmottagning i J√∂nk√∂ping AB,¬†
Gynhälsan Gislaved Care AB, Gynhälsan i Jönköping AB, Holmgrens Fritid AB, Krunomed Health AB, Magnus Andersson i Huskvarna AB, Pollock Invest AB, Winmed Health AB och Winmed Invest AB. Styrelseledamot och VD i GreenMotion Scandinavia AB, Holmgrens Autofinans AB, Holmgrens Bil AB, Holmgren Group AB och Holmgren Mobility AB. Styrelseledamot i Bilhuset Nr 1 i Helsingborg AB, Göteborgs Bilfinans AB, KABE Group AB, Zimply Solved AB och 1337 Logistics AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 4 880 000 A-aktier och 1 220 000 B-aktier (privat eller genom bolag).


Beroende i förhållande till större aktieägare
Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Viktoria Bergman (född 1969)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning: Civilekonom från Växjö Universitet. 

√Ėvriga uppdrag: Styrelseordf√∂rande i Dinner Bredasten AB, Dinner Gruppen AB
, Dinner Karlstad AB, Dinner Tändstickan AB, Dinner Vetlanda AB, Dinner Värnamo AB, Dinner Västerås AB och Dinner Växjö AB. Styrelseledamot i Tigbro Aktiebolag, Tigbro Service AB och Yälp Facility AB. Styrelsesuppleant i CG Marketing & Event Småland AB, Poplanäs Invest AB och Värnanäs AB. 

 

Aktieinnehav i Bolaget: 8 185 600 A-aktier och 11 763 B-aktier (privat eller genom bolag[1]).></


Beroende i förhållande till större aktieägare
Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Santhe Dahl (född 1954)

Styrelseledamot sedan 2020

√Ėvriga uppdrag: Styrelseordf√∂rande i Alvesta 1338 Fastighets AB, Nordic Train AB, RESCAN Innovations Sweden AB, Santhe Dahl Invest AB,
SantHem Fastigheter AB, SantHem Lingonet AB, SantHem R√•stenen 1 AB, SantHem S√•gcrona 1 AB, Svarvaremejseln AB, Vida Aktiebolag, Vida Alvesta AB, Vida Borgstena AB, Vida Bruza AB, VIDA Building AB, VIDA Energi AB, VIDA Gransj√∂ AB, Vida Hestra AB, VIDA HN AB, Vida N√∂ssemark AB, Vida Packaging AB, Vida Packaging Logistics AB, Vida Skog AB, VIDA Trading Asia AB, Vida Tranemo AB, Vida Urshult AB, Vida Vislanda AB, VIDA VMO AB och Vida Wood AB. Styrelseledamot i Arena Service i V√§xj√∂ AB, GBJ Aspl√∂vet 1 AB, GBJ Bostad Blyet 5 AB, GBJ Bostad Forsh√§lla-Sund 1:232 AB, GBJ Bostad Guldp√§rlan 1 AB, GBJ Bostad Guldp√§rlan 2 AB, GBJ Bostad Lung√∂rten 1 AB, GBJ Bostad R√•stenen Mitt AB, GBJ Bostad R√•stenen 3 AB, GBJ Bostad Sl√§tten AB, GBJ Bostad S√§dg√•sen 1 AB, GBJ Bostad V√§beln AB, GBJ Bostadsutveckling AB, GBJ Bostadsutveckling Holding III AB, GBJ Bostadsutveckling Holding V AB, GBJ Bostadsutveckling Holding VI AB, GBJ Bostadsutveckling Holding VII AB, GBJ Bostadsutveckling Holding VIII AB, GBJ Bostadsutveckling Holding IX AB, GBJ Bostadsutveckling Holding X AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XI AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XII AB, GBJ Bostadsutveckling Holding XIII AB, GBJ Bostadsutveckling IIII AB, GBJ Bygg AB, GBJ Construction AB, GBJ Heden 1 AB, GBJ Hejans Lycka 1 AB, GBJ Lanternan 3 AB, GBJ √Ėstra F√§rjestaden 2 AB, Industriarbetsgivarna i Sverige service AB, Kugg√•s strand M√∂nster√•s AB, Limmared Holding Aktiebolag, Limmareds Skogar Aktiebolag, Poppelbolaget AB, Poppelbolaget 2 AB, Poppelbolaget 3 AB, Santhe Dahl Forest AB, SantHem Ekl√∂vet 1 AB, SantHem Heden AB, SantHem S√•gcrona 2 AB, Sm√•landsvist AB, Sport Utveckling Sweden AB, Teleborgs √§ngar AB, Ting Tr√§ i Tingsryd AB, V√§xj√∂ DFF AB, √Öhus Bostadsutveckling AB, √Öhus Bostadsutveckling Holding AB och √Öhus Stranden 1 AB. Styrelsesuppleant i Arbio Aktiebolag.

Aktieinnehav i Bolaget: 5 352 000 A-aktier och 3 644 303 B-aktier (privat eller genom bolag). 


Beroende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Thomas Lindster (född 1958)

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilekonom från Högskolan i Växjö.

√Ėvriga uppdrag: Styrelseordf√∂rande och VD i Guldpeggen Invest Aktiebolag, Styrelseledamot
i Jönköpingsmäklarna AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 20 000 B-aktier (privat eller genom bolag).


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning
Anna Carendi (född 1977)

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Civilekonom från Linköpings Universitet. 

√Ėvriga uppdrag: Styrelseordf√∂rande i den ideella f√∂reningen CSR Sm√•land och H√•llbarhetsteamet
i Sverige AB. Styrelseledamot och VD i Dyia Consulting AB. Styrelseledamot i Circular Centre Ekonomisk förening, den ideella föreningen Friskis och Svettis i Jönköping och F&S Lokaler i Jönköping AB. Styrelsesuppleant i Paradinero Cuatro AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 447


Oberoende i förhållande till större aktieägare
Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning

Företagsledning

Niclas Bergman

VD

Grundare av koncernen och nuvarande VD f√∂r Nivika Fastigheter AB (publ). √Ąger 50,0% av aktierna i V√§rnan√§s AB, som i sin tur √§ger 29,0% av r√∂sterna och 14,0% av kapitalet i Nivika Fastigheter AB (publ).

Kristina Karlsson

CFO / IR, vVD

Civilekonom utbildad på Växjö Universitet. Innehar inga övriga uppdrag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Medlem i ledningen av Rosti GP AB och Rosti Group AB med dotterbolag. Aktieinnehav i Bolaget: 60 000 B-aktier (privat eller genom bolag).

Jerry Johansson (styrelse)

Förvaltningschef

Innehar inga övriga uppdrag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Regionchef och projektchef i Elajo-koncernen. Aktieinnehav i Bolaget: 38 000 B-aktier (privat eller genom bolag).

Henrik Swahn

COO

Ekonom utbildad p√• V√§xj√∂ och √Ėrebro Universitet. Styrelsesuppleant i Hovs Mark & Maskin samt Maskin & Mekan i V√§xj√∂ AB med dotterbolag. Styrelseledamot i HECS Invest AB. Tidigare uppdrag under de fem senaste √•ren: VD p√• APP Properties AB, Fastighetschef Hovs Mark & Maskin AB samt Aff√§rsutvecklingschef OBOS K√§rnhem AB. Aktieinnehav i bolaget: 46 500 B-aktier (privat och genom bolag).

INVESTERA I NIVIKA

Nivika är ett bolag med fokus på trygghet, stabilitet och hållbarhet. Vi riktar in oss på långsiktigt ägande med en investeringsstrategi som bygger på att vara flexibel och anpassningsbar till fastighetsmarknaden. Vi har lång erfarenhet av både fastighetsförvaltning, byggnation och fastighetsförvärv. Där såväl privata som kommersiella kunders intressen tas tillvara.

Vårt mål är att vara ett av de ledande privatägda fastighetsbolagen i Jönköpings län, och att fortsätta växa inom vårt marknadsområde. Med hållbarhet som en integrerad del i vår strategi och vårt dagliga arbete.


Finansiella mål och KPI:er

Nivikas långsiktiga mål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2025 skall uppgå tilll 12 miljarder kronor, där 60 procent av portföljens värde ska bestå av bostäder och samhällsfastigheter.


Utdelningspolicy

Nivikas √∂vergripande m√•l √§r att skapa v√§rde f√∂r bolagets aktie√§gare. Under de kommande √•ren g√∂rs detta prim√§rt genom att √•terinvestera i verksamheten f√∂r att skapa tillv√§xt genom investeringar i nybyggnation, existerande fastigheter samt i f√∂rv√§rv av nya fastigheter. Utdelningen kan d√§rf√∂r komma att bli l√•g eller obefintlig under kommande √•r. L√•ngsiktigt har bolaget som m√•ls√§ttning att dela ut 20‚Äď40 procent av f√∂rvaltningsresultatet efter betald skatt.

IR KONTAKT

Kontakta Kristina för information om möjliga samarbeten och investeringar.


Kristina Karlsson

CFO / IR


+46 70-614 20 20

kristina@nivika.se