Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - maj 2021

Publiserad: 08 Jul, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - maj • Hyresintäkterna ökade med 25% till 239 Mkr (191) • Driftöverskottet ökade med 30% till 166 Mkr (127) • Förvaltningsresultatet uppgick till 59 Mkr (54) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 282 Mkr (152) • Periodens resultat uppgick till 294 Mkr (185), vilket motsvarar 1,67 kr/aktie (5 250**) VD Niclas Bergman kommenterar:  Under det tredje kvartalet, mars-ma. . .

Läs mer

Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 300 Mkr

Publiserad: 02 Jul, 2021 | av Joakim Dicker

Pressrelease 2021-07-02 kl. 08.30 Styrelsen för Nivika Fastigheter AB har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om ca 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett mycket starkt intresse. Nyemissionen stärker bolaget ytterligare och nyemissionen är även ett sätt att utöka ägarbasen i bolaget med investerare, bolag, privatpersoner så. . .

Läs mer