Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

Publiserad: 29 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 29 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) of. . .

Läs mer

Nivika tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Publiserad: 27 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 27 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller ”Bolaget”) ti. . .

Läs mer

Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett villkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

Publiserad: 23 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 23 april 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) ha. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Publiserad: 15 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - februari • Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111) • Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72) • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134) • •Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143) VD Niclas Bergman kommenterar:  Nivika levererar ett starkt resultat för första halvåret 2020/21, hyresi. . .

Läs mer