Nivika avser att emittera ytterligare gröna obligationer

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. Värnamo den 28 januari 2021 Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika eller ”Bolaget”). . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - nov 2020

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - november • Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55) • Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36) • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116) • Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika levererar ett mycket bra resultat och har under 2020 har vi bevisat att vi k. . .

Läs mer