Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Publiserad: 17 Dec, 2020 | av Joakim Dicker

Nivikas årsredovisning för 2019/2020 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför. Rapporter För ytterligare information vänligen kontakta: Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 18 de. . .

Läs mer