Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

Publiserad: 29 Oct, 2020 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191) Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129) Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185) Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172) VD Niclas Bergman kommenterar: Året 2020, då världen drabbades av Covid- 19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upple. . .

Läs mer