Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

Publiserad: 08 Jul, 2019 | av Joakim Dicker

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102) - Driftnettot ökade med 33 % till 95 mkr (71) - Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225) - Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 39% und. . .

Läs mer