Övertecknat vid Nivikas utökning av företagsobligation

Publiserad: 24 May, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade i november 2018 ett tre-årigt seniort icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner SEK. Bolaget har idag utökat obligationslånet med 220 miljoner SEK. Intresset var mycket stort och utökningen blev större än förväntat mot bakgrund av det stora intresset. Orderboken är av hög kvalitet med många välkända institutionella investerare. Me. . .

Läs mer