Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

Publiserad: 26 Apr, 2019 | av Joakim Dicker

September - februari - Hyresintäkterna ökade med 37 % till 92 mkr (67) - Driftöverskottet ökade med 30 % till 61 mkr (47) - Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 36 mkr (29) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 136 mkr (223) - Periodens resultat uppgick till 162 mkr (198) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 37% under första halvåret jämfört med föregående år och . . .

Läs mer