Nivika Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Publiserad: 17 Jan, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 29 november 2018 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 250 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 700 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 procent per år och har slutförfall den 29 november 2021. Bolaget kommer att ansöka om att notera obligationslån. . .

Läs mer