Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - maj 2021

Publiserad: 08 Jul, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - maj • Hyresintäkterna ökade med 25% till 239 Mkr (191) • Driftöverskottet ökade med 30% till 166 Mkr (127) • Förvaltningsresultatet uppgick till 59 Mkr (54) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 282 Mkr (152) • Periodens resultat uppgick till 294 Mkr (185), vilket motsvarar 1,67 kr/aktie (5 250**) VD Niclas Bergman kommenterar:  Under det tredje kvartalet, mars-ma. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Publiserad: 15 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - februari • Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111) • Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72) • Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134) • •Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143) VD Niclas Bergman kommenterar:  Nivika levererar ett starkt resultat för första halvåret 2020/21, hyresi. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - nov 2020

Publiserad: 28 Jan, 2021 | av Joakim Dicker

Perioden september - november • Hyresintäkterna ökade med 33% till 73 Mkr (55) • Driftöverskottet ökade med 44% till 52 Mkr (36) • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 Mkr (15) • Värdeförändring fastigheter uppgick till 37 Mkr (116) • Periodens resultat uppgick till 44 Mkr (116) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika levererar ett mycket bra resultat och har under 2020 har vi bevisat att vi k. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

Publiserad: 29 Oct, 2020 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191) Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129) Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185) Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172) VD Niclas Bergman kommenterar: Året 2020, då världen drabbades av Covid- 19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upple. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - maj 2020

Publiserad: 09 Jul, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - maj 2020 - Hyresintäkterna ökade med 35 % till 191 Mkr (142) - Driftöverskottet ökade med 34 % till 127 Mkr (95) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140) - Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178) VD Niclas Bergman kommenterar: Även för tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jämför. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - februari 2020

Publiserad: 22 Apr, 2020 | av Joakim Dicker

September 2019 - februari 2020 - Hyresintäkterna ökade med 21 % till111 Mkr (92) - Driftöverskottet ökade med 17 % till 72 Mkr (61) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133) - Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162) VD Niclas Bergman kommenterar: Nivika presenterar även för andra kvartalet 2019/20 ett starkt resultat där samtliga marknader presterade väl under perioden. Hyr. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - nov 2019

Publiserad: 30 Jan, 2020 | av Joakim Dicker

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 22 % till 55 Mkr (45) - Driftöverskottet ökade med 20 % till 36 Mkr (30) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65) - Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 22% under perioden jämfört med samma period föregående år och . . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2018 - augusti 2019

Publiserad: 29 Oct, 2019 | av Joakim Dicker

September - augusti Hyresintäkterna ökade med 41 % till 191 mkr (135) Driftöverskottet ökade med 34 % till 129 mkr (96) Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 68 mkr (58) Värdeförändring fastigheter uppgick till 185 mkr (254) Periodens resultat uppgick till 172 mkr (238) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 41% under perioden jämfört med föregåend. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

Publiserad: 08 Jul, 2019 | av Joakim Dicker

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102) - Driftnettot ökade med 33 % till 95 mkr (71) - Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225) - Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209) VD Niclas Bergman kommenterar: Hyresintäkterna ökade med 39% und. . .

Läs mer