Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Publiserad: 17 Dec, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019/2020

Nivikas årsredovisning för 2019/2020 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför.

Rapporter

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se
Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 18 december 2020 kl. 10.00 CET.

Om Nivika:
Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 310 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,1 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se