Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018/2019

Publiserad: 19 Dec, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018/2019

Nivikas årsredovisning för 2018/2019 finns nu tillgänglig att ladda ner via länken här nedanför.

Rapporter

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niclas Bergman, VD, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se
Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 16.00 CET.

Om Nivika:
Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 222.000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 3.5 miljarder kronor. Läs mer på www.nivika.se