I samband med förvärvet av Alhansa Fastigheter söker vi nu en fastighetschef för Växjö.

Publiserad: 05 Mar, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika är ett fastighetsbolag med ett 40-tal medarbetare och har sitt huvudkontor i Värnamo. I Värnamo finns den centrala organisationen för projekt, administration, ekonomi och hållbarhet. Nivika äger och förvaltar fastigheter med både kommersiella lokaler och bostäder i Jönköping, Värnamo och Växjö. Fastighetsbeståndet omfattar ca 100 fastigheter med en area av 310000 m2, fördelade på nämnda o. . .

Läs mer

Nivika genomför strukturaffär i Växjö

Publiserad: 04 Mar, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika fortsätter expandera och har tecknat avtal om förvärv av Alhansa Fastigheter. Alhansa Fastigheter är innehavare av ett fastighetsbestånd i Växjö med kommersiella fastigheter, ca 72.000 kvm och hyresgästbeståndet är till största delen bestående av business-to business verksamhet. Det överenskomna fastighetsvärdet är 800 miljoner kronor. Förvärvet av Alhansa är Nivikas största enskilda. . .

Läs mer