Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in en ny delägare

Publiserad: 17 Dec, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) har på bara tre år gått från ett fastighetsvärde på 1,6 mdr till 3,5 mdr (per 2019-08-31) och har som målsättning att år 2023 äga en fastighetsportfölj om minst 6 mdkr. Nivika ska växa vidare med geografiskt fokus på Småland. Det betyder dels att förtäta fastighetsbeståndet i Jönköping, Värnamo och Växjö men även överväga förvärv på nya orter i regionen där utveckling. . .

Läs mer