Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in en ny delägare

Publiserad: 17 Dec, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika säkrar fortsatt tillväxt genom emission om 400 mkr och tar in en ny delägare
Nivika Fastigheter AB (publ) har på bara tre år gått från ett fastighetsvärde på 1,6 mdr till 3,5 mdr (per 2019-08-31) och har som målsättning att år 2023 äga en fastighetsportfölj om minst 6 mdkr. Nivika ska växa vidare med geografiskt fokus på Småland. Det betyder dels att förtäta fastighetsbeståndet i Jönköping, Värnamo och Växjö men även överväga förvärv på nya orter i regionen där utvecklingspotentialen bedöms vara gynnsam.

För att stärka bolaget ytterligare tar Nivika nu in en ny delägare via kontant nyemission. Santhe Dahl investerar via privat bolag 300 miljoner SEK i fastighetsbolaget Nivika och blir därmed ny delägare. Investeringen sker via en nyemission och Santhe Dahl erhåller därmed 18,5 % av aktiekapitalet. På detta sätt säkrar Nivika sin expansion samtidigt som företaget tillförs ny kompetens. Samtidigt tillförs bolaget från befintliga ägare ytterligare 40 miljoner SEK kontant samt 60 miljoner SEK via en apportemission.

–Det stora tillskottet av kapital ser vi som oerhört positivt, säger Niclas Bergman, VD. Investeringen ligger rätt i tiden och är helt i linje med våra expansionsplaner. Intresset och viljan att göra en omfattande investering i ett regionalt entreprenörstyrt fastighetsbolag är dessutom en mycket positiv signal. Santhe Dahl kommer förutom detta att tillföra vårt företag både nya kontakter och värdefull kompetens.

Santhe Dahl har varit verksam i Vida-koncernen i drygt 40 år. Under denna tid har han varit delägare i 35 år samt majoritetsägare och koncernchef under de senaste 20 åren. I februari 2019 lämnade han tjänsten som koncernchef i samband med att 70% av Vida-koncernen såldes till kanadensiska Canfor. I dag är han styrelseordförande i Vida-koncernen och dess dotterbolag. Under hans tid har koncernen växt från ca 50 miljoner SEK i omsättning till 6,4 miljarder SEK 2018. Vi hälsar honom varmt välkommen som delägare i Nivika.

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag. Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter i första hand i Jönköping, Värnamo och Växjö, expansiva orter med en stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2019 uppgick Nivikas fastighetsbestånd till 222 000 kvm uthyrningsbar yta, fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 3,5 miljarder SEK.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör
Telefon 070-516 75 22, E-mail niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december kl. 17.00 CET.