2021-09-29

Nivika förvärvar fastighetsportfölj på småländska höglandet

Nivika fortsätter att växa och har tecknat avtal om förvärv av Riddarberget, ett fastighetsbestånd med en majoritet bestående av bostadsfastigheter på småländska höglandet med tyngdpunkt på centrala Vetlanda.

Nivika fortsätter att växa och har tecknat avtal om förvärv av Riddarberget, ett fastighetsbestånd med en majoritet bestående av bostadsfastigheter på småländska höglandet med tyngdpunkt på centrala Vetlanda.

Riddarberget grundades 1997 och fastighetsbeståndet har sedan dess successivt byggts upp, strukturerats och utvecklats genom både förvärv och förädling. Beståndet utgör idag 18 fastigheter om cirka 31 000 m2 uthyrningsbar yta bestående av centrala bostadsfastigheter med mindre andel kommersiella lokaler. Hyresvärdet är cirka 33 MSEK.

Överenskommet fastighetsvärdet är ca 500 miljoner kronor och planerat tillträde är i början av november.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar;
”Riddarberget är ett välskött och väl underhållet fastighetsbestånd med tyngdpunkt på centrala bostadsfastigheter. Hyresgästerna i de kommersiella lokalerna är stabila företag med gott renommé såsom Swedbank och SEB. Beståndet är ett strategiskt förvärv som ökar Nivikas andel bostäder”

 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Nivika, Niclas Bergman, Verkställande direktör, telefon: 070-516 75 22, E-post: niclas@nivika.se
Nivika, Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon: 070-614 20 20, E-post: kristina@nivika.se
Riddarberget, Fredrik Solgesjö, Verkställande direktör, telefon 0733-759955, E-post: fredrik@riddarberget.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september kl. 11.00 CET.

fler nyheter

Jobba hos oss

Nivika söker Fastighetstekniker till Jönköping

Läs mer

2021-10-07

Fastighetsnytt

Nivika förvärvar fastighetsportfölj på småländska höglandet

Läs mer

2021-09-29

Nyheter

Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Läs mer

2021-08-19

Fastighetsnytt

Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Läs mer

2021-06-11

Fastighetsnytt

Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Läs mer

2021-06-09