Nivika bygger hundratals lägenheter på Österängen

Publiserad: 30 Sep, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika bygger hundratals lägenheter på Österängen

Nivika Fastigheter fortsätter expandera i Jönköping och som du kunde läsa i Jönköpings-Posten har vi nyligen fått ett tillfälligt bygglov för att bygga närmare 200 lägenheter för unga vuxna och studenter på fastigheten "Valplatsen" som ligger på Österängen i Jönköping. Det är vår förhoppning att de första huskropparna ska vara inflyttningsklara under hösten 2020. 

Valplatsen är en större fastighet som vi äger där vi, utöver stora lokalytor, även har stora markytor som kan bebyggas. På längre sikt planerar vi bebygga området med permanenta bostäder då området ingår i Jönköpings kommuns långsiktiga bostadsförsörjningsprogram. Vi talar då om bortåt 750-1000 nya bostäder på området.

Bostadsmoduler

De aktuella lägenheterna planerar vi bygga i modulform och ska inrymmas i sju huskroppar med 3-4 våningar. Lägenheterna kommer bli omkring 33 m2 stora och inrymma ett rum med kök- och toalett/duschutrymme.