Nivika förvärvar byggrätter i Mullsjö

Publiserad: 13 Oct, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika investerar i befintligt affärsområde och har tecknat avtal om förvärv av Kärleksudden i Mullsjö. Kärleksudden innefattar över 30 000 kvm sjönära kvartersmark i Mullsjö med möjligheter att utveckla och bygga upp till 300 bostäder tillsammans med trygghetsboende och förskola.  Mullsjö kommun har sedan tidigare antaget en detaljplan med stor potential för framtida exploatering. Kommunen . . .

Läs mer

Nivika söker Fastighetstekniker till Jönköping

Publiserad: 07 Oct, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter är ett småländskt fastighetsbolag som äger drygt 120 fastigheter på 11 orter i Småland och utmed västkusten. Till driftavdelningen i Jönköping söker vi nu en Fastighetstekniker som ska arbeta med skötsel och underhåll av våra fastigheter. Du blir även en viktig representant ut mot våra hyresgäster och vårdar och vidareutvecklar relationen med dem. Du är driven, ini. . .

Läs mer

Nivika förvärvar fastighetsportfölj på småländska höglandet

Publiserad: 29 Sep, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika fortsätter att växa och har tecknat avtal om förvärv av Riddarberget, ett fastighetsbestånd med en majoritet bestående av bostadsfastigheter på småländska höglandet med tyngdpunkt på centrala Vetlanda. Riddarberget grundades 1997 och fastighetsbeståndet har sedan dess successivt byggts upp, strukturerats och utvecklats genom både förvärv och förädling. Beståndet utgör idag 18 fastigheter o. . .

Läs mer

Nivika förvärvar selfstoragefastighet till Mitt Lager i centrala Göteborg av Merx Fastighets AB

Publiserad: 16 Sep, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) bedriver selfstorageverksamhet i dotterbolaget Mitt Lager sedan 2016 och har idag 14 anläggningar runt om i södra Sverige. Anläggningarna ligger antingen centralt placerade eller utmed huvudleder i orterna och är lättillgängliga. Som ett led i den fortsatta utvecklingen för Mitt Lager förvärvar Nivika, av fastighetsbolaget Merx Fastighets AB, fastigheten Tingstadsvass. . .

Läs mer

Nivika fastställer nya mål i samband med förberedelser för en börsintroduktion

Publiserad: 19 Aug, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar fastigheter i Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. På tre år har Nivika drygt fördubblat värdet på koncernens fastighetsbestånd, från SEK 2,8 miljarder till SEK 6,3 miljarder (per 31 maj 2021). Som ett led i den fortsatta tillväxtstrategin har styrelsen beslutat att revidera Ni. . .

Läs mer

Nivika växer och breddar sig geografiskt - förvärvar på Västkusten

Publiserad: 11 Jun, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) har i fyra separata affärer förvärvat sexton fastigheter på Västkusten med ett underliggande fastighetsvärde på drygt 525 miljoner kronor. ”Dessa affärer ger Nivika ett fotfäste på Västkusten, från Helsingborg i söder till Varberg i norr, och ger underlag för en egen förvaltning på plats. Förvärven är kommersiella men ger en stabil kassaflödesgrund för marknadsområdet. . .

Läs mer

Nivika ny fastighetsägare av Racketcentrum Sports & Business

Publiserad: 09 Jun, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter blir ny ägare av fastigheten Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping. Planen är att bygga ett landmärke för idrott, skola och besöksnäringen i området. ”Vi hoppas att Jönköping som stad ska växa sig ännu starkare”, säger Janne Abrahamsson, kontorschef hos Nivika i Jönköping. Genom förvärven av Racketcentrum och RC Hotel Sports & Business i Jönköping, har Ni. . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) och Småländska Hem ingår strategiskt samarbete för bostadsprojekt

Publiserad: 11 May, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) och Småländska Hem ingår ett samarbete gällande bostadsproduktion av flerfamiljshus, samarbetet avser dels produktion av hyresrätter dels lägenheter via bostadsrättföreningar. Husgruppen Modulsystem Jönköping AB är ett helägt dotterbolag till Nivika Fastigheter AB och tillverkar, på ett industriellt vis, byggnadskomponenter i trä bestående av allt från mindre utfackni. . .

Läs mer

Vi söker Fastighetsskötare för yttre miljö

Publiserad: 01 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Fastighetsskötare, yttre miljö Nivika Fastigheter är ett småländskt privatägt fastighetsbolag. Till driften i våra fastigheter söker vi nu en Fastighetsskötare för yttre skötsel. Som Fastighetsskötare arbetar du med skötsel av våra fastigheters utomhusmiljö. Du är även en viktig representant ut mot våra hyresgäster och vårdar och vidareutvecklar relationen med dem. Du är driv. . .

Läs mer

Vi söker Fastighetstekniker

Publiserad: 01 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter är ett småländskt privatägt fastighetsbolag. Till driften i våra fastigheter söker vi nu två Fastighetstekniker, en i Jönköping och en i Värnamo. Som Fastighetstekniker arbetar du med skötsel och underhåll av våra fastigheter. Du är även en viktig representant ut mot våra hyresgäster och vårdar och vidareutvecklar relationen med dem. Du är driven, initiativrik, res. . .

Läs mer