inner hero

Investor Relations

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Välkommen till vår Investor Relations avdelning

Nivika Fastigheter strävar efter att ge investerare, analytiker och andra intresserade tydlig och aktuell finansiell information. Ta gärna kontakt med oss om du inte hittar den information du söker.

Rapporter

Bokslutsrapporter

Regulatoriska nyheter

Pressmeddelanden

Prenumerera på våra regulatoriska nyhter

Om du vill prenumerera på våra regulatoriska pressmeddelanden och finansiella rapporter vänligen gör en anmälan om detta nedan.