Övertecknat vid Nivikas utökning av företagsobligation

Publiserad: 24 maj, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade i november 2018 ett tre-årigt seniort icke säkerställt obligationslån om 250 miljoner SEK. Bolaget har idag utökat obligationslånet med 220 miljoner SEK. Intresset var mycket stort och utökningen blev större än förväntat mot bakgrund av det stora intresset. Orderboken är av hög kvalitet med många välkända institutionella investerare. . . .

Läs mer

Nivika Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Publiserad: 17 jan, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 29 november 2018 ett seniort icke säkerställt obligationslån om 250 000 000 SEK inom ett totalt rambelopp om 700 000 000 SEK på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 7,00 procent per år och har slutförfall den 29 november 2021. . . .

Läs mer