Nivika har förvärvat fd Ö&B-fastigheten

Publiserad: 18 Nov, 2016 | av Joakim Dickèr

Nyligen förvärvade Nivika fastigheten Sadelmakaren 1 utmed Halmstadsvägen i Värnamo i vilken Ö&B tidigare hade sin verksamhet. Vår plan är att få till stånd en detaljplanändring hos kommunen för att kunna utveckla fastigheten framöver.  . . .

Läs mer