Nivika Fastigheter 
är ett lokalt fastighetsbolag med huvudkontor i Värnamo. Nivika bildades 1993 och har idag cirka 146135 kvm uthyrbar lokalyta fördelat på 42 fastigheter i både Jönköping, Värnamo, Växjö och Borås.

Kontor
Ringvägen 38
331 32 Värnamo

 0770-22 01 50
 info@nivika.se

  Vard.: 08:00 - 17:00


Niclas Bergman
Niclas Bergman
VD/Fastighetsägare

Telefon:
SMS:
E-post

0770-220 151
070-516 75 22

Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Ekonomichef

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 52

Janne Abrahamsson
Janne Abrahamsson
Affärsutvecklingschef

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 56
0720-80 85 56

Mats Bergendahl
Mats Bergendahl
Fastighetstekniker

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 54
072-402 61 54

Dan Carlsson
Dan Carlsson
Fastighetschef, Värnamo

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 59
070-513 65 26

Joakim Dickèr
Joakim Dickèr
Marknadsföring

Telefon:
SMS:
E-post

070-788 13 00
070-788 13 00

Therese Gyllensten
Therese Gyllensten
Administration/uthyrning lägenheter

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 55

Hans Drevsson
Hans Drevsson
Teknisk förvaltare

Telefon:
SMS:
E-post

0770 22 01 63
072-388 17 97

Marcus Johansson
Marcus Johansson
Projektledare

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 60
070-855 89 66

Peter Johansson
Peter Johansson
Fastighetsskötare

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 62
072-402 70 62

Kent Liljegren
Kent Liljegren
Förvaltare

Telefon:
SMS:
E-post

0770-220 153
070-516 75 28

Magnus Olsson
Magnus Olsson
Fastighetschef, Jönköping

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 61
0706-24 36 81

Jeanette Sandqvist
Jeanette Sandqvist
Ekonomi & administration

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 57

Frans Tuoma
Frans Tuoma
Fastighetsskötare

Telefon:
SMS:
E-post


07x-xxx xx xx