Nivika Fastigheter 
är ett lokalt fastighetsbolag med huvudkontor i Värnamo. Nivika bildades 1993 och har idag cirka 146135 kvm uthyrbar lokalyta fördelat på 42 fastigheter i både Jönköping, Värnamo, Växjö och Borås.

Kontor
Ringvägen 38
331 32 Värnamo

 0770-22 01 50
 info@nivika.se

  Vard.: 08:00 - 17:00


Nivika Fastigheter AB

Niclas Bergman
Niclas Bergman
VD/Fastighetsägare

Telefon:
SMS:
E-post

0770-220 151
070-516 75 22

Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Ekonomichef

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 52

Janne Abrahamsson
Janne Abrahamsson
Affärsutvecklingschef

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 56
0720-80 85 56

Mats Bergendahl
Mats Bergendahl
Förvaltare, Jönköping

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 54
072-402 61 54

Dan Carlsson
Dan Carlsson
Fastighetschef

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 59
070-513 65 26

Jörgen Davidsson
Jörgen Davidsson
Controller

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 69
072-400 80 69

Joakim Dickèr
Joakim Dickèr
Marknadsföring

Telefon:
SMS:
E-post

070-788 13 00
070-788 13 00

Hans Drevsson
Hans Drevsson
Teknisk förvaltare

Telefon:
SMS:
E-post

0770 22 01 63
072-388 17 97

Therese Gyllensten
Therese Gyllensten
Administration/uthyrning lägenheter

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 55

Camilla Johansson
Camilla Johansson
Administration

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 68
072-400 86 15

Marcus Johansson
Marcus Johansson
Projektledare

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 60
076-669 87 63

Peter Johansson
Peter Johansson
Fastighetsskötare, Värnamo

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 62
072-402 70 62

Kent Liljegren
Kent Liljegren
Förvaltare, Värnamo

Telefon:
SMS:
E-post

0770-220 153
070-516 75 28

Jeanette Sandqvist
Jeanette Sandqvist
Ekonomi & administration

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 57

France Tuoma
France Tuoma
Fastighetsskötare, Jönköping

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 67
0720-90 80 90


Nivika Mitt Lager AB

Christer Grimståhl
Christer Grimståhl
Marknadschef

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 65
0720-50 73 69

Victoria Samuelsson
Victoria Samuelsson
Anläggningsansvarig

Telefon:
SMS:
E-post

0770-22 01 66
072-400 81 66