Nivika Fastigheter 
är ett expansivt privatägt fastighetsbolag med huvudkontor i Värnamo. Nivika bildades år 2000 och har idag cirka 215 000 kvm uthyrbar lokalyta fördelat på ett 70-tal fastigheter i Jönköping, Värnamo och Växjö, orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad.

  Huvudkontor
Nivika Fastigheter
Ringvägen 38
331 32 Värnamo
Hitta hit

   0770-22 01 50
   info@nivika.se

    Vard.: 08:00 - 17:00

  Kontor Jönköping
Nivika Fastigheter
Kontorsgemenskap Österport
Österängsvägen 2A
554 63 Jönköping
Hitta hit

   0770-22 01 50
   info@nivika.se

    Vard.: 08:00 - 17:00


Vi är Nivika Fastigheter

Niclas Bergman
Niclas Bergman
VD/CEO
Telefon: 0770-22 01 51
Mobil: 070-516 75 22
E-post
Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Ekonomichef
Telefon: 0770-22 01 52
E-post
Janne Abrahamsson
Janne Abrahamsson
Affärsutvecklingschef
Telefon: 0770-22 01 56
Mobil: 0720-80 85 56
E-post
Staffan Antoniusson
Staffan Antoniusson
Uthyrning
Telefon: 0770-22 17 60
Mobil: 070-672 27 53
E-post
Magnus Aronsson
Magnus Aronsson
Teknisk förvaltare
Telefon: 0770-22 17 58
Mobil: 072-402 33 00
E-post
Mats Bergendahl
Mats Bergendahl
Förvaltare, Jönköping
Telefon: 0770-22 01 54
Mobil: 072-402 61 54
E-post
Dan Carlsson
Dan Carlsson
Fastighetschef
Telefon: 0770-22 01 59
Mobil: 070-513 65 26
E-post
Emer Chme
Emer Chme
Fastighetsskötare
Jörgen Davidsson
Jörgen Davidsson
Controller
Telefon: 0770-22 01 69
Mobil: 072-400 80 69
E-post
Joakim Dickèr
Joakim Dickèr
Marknadsförare
Mobil: 070-788 13 00
E-post
Nicklas Falk
Nicklas Falk
Verksamhetschef, Mitt Lager
Telefon: 0770-22 01 65
Mobil: 0720-50 73 69
E-post
Nicklas Geidenmark
Nicklas Geidenmark
Fastighetstekniker, Jönköping
Benjamin Gesher
Benjamin Gesher
Uthyrning
Telefon: 0770-22 17 59
Mobil: 076-325 47 76
E-post
Therese Gyllensten
Therese Gyllensten
Adm./uthyrning lägenheter
Telefon: 0770-22 01 55
E-post
Anders Johansson
Anders Johansson
Fastighetstekniker, Värnamo
Camilla Johansson
Camilla Johansson
Administration
Telefon: 0770-22 01 68
Mobil: 072-400 86 15
E-post
Charlotte Johansson
Charlotte Johansson
Produktionsledare
Telefon: 0770-22 17 51
Mobil: 072-090 81 51
E-post
Jerry Johansson
Jerry Johansson
Projektchef
Telefon: 0770-22 17 61
Mobil: 079-006 98 39
E-post
Marcus Johansson
Marcus Johansson
Telefon: 0770-22 01 60
E-post
Peter Johansson
Peter Johansson
Förvaltare, Värnamo
Telefon: 0770-22 01 62
Mobil: 072-402 70 62
E-post
Mattias Jörnfjord
Mattias Jörnfjord
Drifttekniker
Telefon: 0770-22 17 52
Mobil: 072-402 49 60
E-post
Kristina Karlsson
Kristina Karlsson
CFO
Telefon: 0770-22 01 71
Mobil: 070-614 20 20
E-post
Sebastian Larsson
Sebastian Larsson
Uthyrning
Telefon: 0770-22 17 99
Mobil: 070-961 72 94
E-post
Kent Liljegren
Kent Liljegren
Teknisk förvaltare, Värnamo
Telefon: 0770-220 153
Mobil: 070-516 75 28
E-post
Lina Nilsson
Lina Nilsson
Controller
Telefon: 0770-22 17 63
E-post
Simon Nuay
Simon Nuay
Verksamhetschef, Compact Living
Mobil: 073-395 50 55
E-post
Rasmus Olsson
Rasmus Olsson
Uthyrning
Telefon: 0770-33 73 11
Mobil: 0722-33 81 61
E-post
Johan Renström
Johan Renström
Vitvarutekniker
Pia Rosén
Pia Rosén
Lön/Ekonomi
Telefon: 0770-22 17 56
Mobil: 070-633 60 17
E-post
Jeanette Sandqvist
Jeanette Sandqvist
Ekonomi & administration
Telefon: 0770-22 01 57
E-post
Jörgen Svensson
Jörgen Svensson
Förvaltningschef
Telefon: 0770-33 73 12
Mobil: 0702-67 61 50
E-post
Martin Svensson
Martin Svensson
Uthyrningschef
Telefon: 0770-22 01 70
Mobil: 072-600 64 50
E-post
France Touma
France Touma
Fastighetsskötare
Jonas Wetterholm
Jonas Wetterholm
Projektledare
Telefon: 0770-22 01 63
Mobil: 072-388 17 97
E-post
Johan Windh
Johan Windh
Ekonomiassistent
Telefon: 0770-22 17 57
E-post
Niclas Bergman
Niclas Bergman
VD/CEO
Telefon: 0770-22 01 51
Mobil: 070-516 75 22
E-post
Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Ekonomichef
Telefon: 0770-22 01 52
E-post
Dan Carlsson
Dan Carlsson
Fastighetschef
Telefon: 0770-22 01 59
Mobil: 070-513 65 26
E-post
Kristina Karlsson
Kristina Karlsson
CFO
Telefon: 0770-22 01 71
Mobil: 070-614 20 20
E-post
Jörgen Svensson
Jörgen Svensson
Förvaltningschef
Telefon: 0770-33 73 12
Mobil: 0702-67 61 50
E-post
Janne Abrahamsson
Janne Abrahamsson
Affärsutvecklingschef
Telefon: 0770-22 01 56
Mobil: 0720-80 85 56
E-post
Staffan Antoniusson
Staffan Antoniusson
Uthyrning
Telefon: 0770-22 17 60
Mobil: 070-672 27 53
E-post
Dan Carlsson
Dan Carlsson
Fastighetschef
Telefon: 0770-22 01 59
Mobil: 070-513 65 26
E-post
Joakim Dickèr
Joakim Dickèr
Marknadsförare
Mobil: 070-788 13 00
E-post
Nicklas Falk
Nicklas Falk
Verksamhetschef, Mitt Lager
Telefon: 0770-22 01 65
Mobil: 0720-50 73 69
E-post
Benjamin Gesher
Benjamin Gesher
Uthyrning
Telefon: 0770-22 17 59
Mobil: 076-325 47 76
E-post
Therese Gyllensten
Therese Gyllensten
Adm./uthyrning lägenheter
Telefon: 0770-22 01 55
E-post
Marcus Johansson
Marcus Johansson
Telefon: 0770-22 01 60
E-post
Sebastian Larsson
Sebastian Larsson
Uthyrning
Telefon: 0770-22 17 99
Mobil: 070-961 72 94
E-post
Simon Nuay
Simon Nuay
Verksamhetschef, Compact Living
Mobil: 073-395 50 55
E-post
Rasmus Olsson
Rasmus Olsson
Uthyrning
Telefon: 0770-33 73 11
Mobil: 0722-33 81 61
E-post
Martin Svensson
Martin Svensson
Uthyrningschef
Telefon: 0770-22 01 70
Mobil: 072-600 64 50
E-post
Jonas Wetterholm
Jonas Wetterholm
Projektledare
Telefon: 0770-22 01 63
Mobil: 072-388 17 97
E-post
Viktoria Bergman
Viktoria Bergman
Ekonomichef
Telefon: 0770-22 01 52
E-post
Jörgen Davidsson
Jörgen Davidsson
Controller
Telefon: 0770-22 01 69
Mobil: 072-400 80 69
E-post
Camilla Johansson
Camilla Johansson
Administration
Telefon: 0770-22 01 68
Mobil: 072-400 86 15
E-post
Kristina Karlsson
Kristina Karlsson
CFO
Telefon: 0770-22 01 71
Mobil: 070-614 20 20
E-post
Lina Nilsson
Lina Nilsson
Controller
Telefon: 0770-22 17 63
E-post
Pia Rosén
Pia Rosén
Lön/Ekonomi
Telefon: 0770-22 17 56
Mobil: 070-633 60 17
E-post
Jeanette Sandqvist
Jeanette Sandqvist
Ekonomi & administration
Telefon: 0770-22 01 57
E-post
Johan Windh
Johan Windh
Ekonomiassistent
Telefon: 0770-22 17 57
E-post
Magnus Aronsson
Magnus Aronsson
Teknisk förvaltare
Telefon: 0770-22 17 58
Mobil: 072-402 33 00
E-post
Mats Bergendahl
Mats Bergendahl
Förvaltare, Jönköping
Telefon: 0770-22 01 54
Mobil: 072-402 61 54
E-post
Emer Chme
Emer Chme
Fastighetsskötare
Nicklas Geidenmark
Nicklas Geidenmark
Fastighetstekniker, Jönköping
Anders Johansson
Anders Johansson
Fastighetstekniker, Värnamo
Charlotte Johansson
Charlotte Johansson
Produktionsledare
Telefon: 0770-22 17 51
Mobil: 072-090 81 51
E-post
Peter Johansson
Peter Johansson
Förvaltare, Värnamo
Telefon: 0770-22 01 62
Mobil: 072-402 70 62
E-post
Mattias Jörnfjord
Mattias Jörnfjord
Drifttekniker
Telefon: 0770-22 17 52
Mobil: 072-402 49 60
E-post
Kent Liljegren
Kent Liljegren
Teknisk förvaltare, Värnamo
Telefon: 0770-220 153
Mobil: 070-516 75 28
E-post
Johan Renström
Johan Renström
Vitvarutekniker
Jörgen Svensson
Jörgen Svensson
Förvaltningschef
Telefon: 0770-33 73 12
Mobil: 0702-67 61 50
E-post
France Touma
France Touma
Fastighetsskötare